Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie: samozatrudnionych, mikro, małych, średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

  Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie: samozatrudnionych, mikro, małych, średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 • Wznowienie bezpośredniej obsługi klienta

  KOMUNIKAT – OBSŁUGA KLIENTA Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że od 25 maja br. wznawia bezpośrednią obsługę klienta z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. W tym celu prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty pod nr: 87 520 30 78 87 520 22 53 87 520 27 46.

 • Uwaga samozatrudnieni!

  Informujemy, iż przedsiębiorca który wystąpił do ZUS o wsparcie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS może ubiegać się również o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.   Celina Górska Dyrektor PUP Olecko  

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie: samozatrudnionych, mikro, małych, średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 20.05.2020r. rozpoczyna nabór wniosków na wsparcie mikro, małych, średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników - wsparcie dotyczyć będzie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Uwaga przedsiębiorcy - korzystna zmiana w mikropożyczkach!

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy o Tarczy Antykryzysowej 3.0 z dnia 15.05.2020r. o niskooprocentowaną pożyczkę mogą ubiegać się samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020r. (najpóźniej 31.03.2020r.) i jest ona aktywna na dzień złożenia wniosku. Zachęcamy przedsiębiorców, którzy otrzymali odpowiedź odmowną lub dotychczas nie wystąpili z o tego typu wsparcie, do składania wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 5 tys. złotych.

 • Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczone zostały wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2. Link do wytycznych: Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

 • Komunikat

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z KONSULTACJI w zakresie wypełniania wniosków o wsparcie osób samozatrudnionych, przedsiębiorców zatrudniających pracowników i organizacji pozarządowych w ramach instrumentów tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

 • Mikroprzedsiębiorco skorzystaj z pożyczki z możliwością jej umorzenia!

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku zaprasza mikroprzedsiębiorców (w tym niezatrudniających pracowników) do składania wniosków o niskooprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Pracy.

 • UWAGA samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy!!! Możemy wesprzeć was pożyczkami!!!

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku Informuje, iż od 2 kwietnia 2020r. prowadzi ciągły nabór wniosków na pożyczki w kwocie do 5000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyznawanych na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie

  Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie: samozatrudnionych, mikro, małych, średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wyświetlanie 11 - 20 z 288 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VI)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020) – Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
 • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę