Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

SILVAN, SILVAN-PRACA

Pracownicy: SILVAN, SILVAN-PRACA

Jesteś objęty zwolnieniem i chcesz skorzystać z rejestracji w urzędzie i zasiłku dla bezrobotnych, zobacz:

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE

  Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Spawanie metodą MAG i TIG” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dla 10 osób bezrobotnych.

 • INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE

  Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Operator żurawia przenośnego” (HDS) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dla 10 osób bezrobotnych.

 • INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dysponujemy środkami na podjęcie działalności gospodarczej dla jednej kobiety bezrobotnej w wiekudo 30 – go roku życia, która aktualnie nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) .

 • INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje o przedłużeniu III uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 • INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza III uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 • Informacja o wyczerpaniu środków z KFS

  Informujemy Pracodawców, iż nie posiadamy już wolnych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

 • INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż na dzień 02.07.2015r. zaplanowane zostało posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

  PowiatowyUrząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

 • UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DO II NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że w związku z ogłoszeniem II naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, przedstawia poniżej dokładne kryteria jakie powinna spełniać osoba bezrobotna ubiegająca się o w/w środki.

 • INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyświetlanie 441 - 450 z 462 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie oleckim (I)", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty EFS skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Adres skrzynki ePUAP: /PUP-OLECKO/skrytka

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52309-79535-IWWJH-15


Godziny urzędowania:

 

 • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
 • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę