Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • PO WER - Informacja o zakończeniu naboru wniosków na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż zakończony został nabór wniosków o organizację staży zawodowych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 • Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy - NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w ramach pozyskanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, będzie prowadził nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych od dnia 20.08.2020r.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS

  Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

 • PO WER - Nabór uzupełniający wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z terenu powiatu oleckiego

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż od 27.07.2020r. prowadzi nabór uzupełniający wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy - NABÓR WNIOSKÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w ramach pozyskanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, prowadzi nabór wniosków na następujące formy wsparcia: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w maksymalnej wysokości 28.000,00 zł brutto; złożone wnioski poddane zostaną ocenie przez Komisję ds. oceny wniosków), prace interwencyjne.

 • UWAGA. Zatrudnianie cudzoziemców- nowy nr rachunku przeznaczony do obsługi wpłat

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że z dniem 23.07.2020r. nastąpi zmiana rachunku bankowego do uiszczania wpłat . W związku z tym, uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na nowy rachunek bankowy.   Powiatowy Urząd Pracy w Olecku 19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30 Bank: Bank Spółdzielczy  w Olecku Rachunek przeznaczony do obsługi wpłat:   23 9339 0006 0000 0008 6505 0008   Przepraszamy za ewentualne niedogodności.  

 • Ankieta w ramach funduszy europejskich

  Na prośbę Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie realizującego projekt nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 pn. „Work & Life Balance Hub” na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: - zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest przeprowadzeniu diagnozy dotyczącej struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu.

 • Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów

  Starosta Olecki i Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów". Spotkanie odbędzie się dnia 29.07.2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32. Więcej szczegółów w załącznikach.

 • PO WER - Informacja o zakończeniu naboru wniosków na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż zakończony został nabór wniosków o organizację staży zawodowych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

 • UWAGA! ZMIANY W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ!

  W ramach nowej Tarczy Antykryzysowej 4.0 wprowadzono zmiany dotyczące instrumentów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy:

Wyświetlanie 11 - 20 z 301 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VI)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020) – Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
 • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę