Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy - NABÓR WNIOSKÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w ramach pozyskanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, prowadzi nabór wniosków na następujące formy wsparcia: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w maksymalnej wysokości 28.000,00 zł brutto; złożone wnioski poddane zostaną ocenie przez Komisję ds. oceny wniosków), prace interwencyjne.

 • UWAGA. Zatrudnianie cudzoziemców- nowy nr rachunku przeznaczony do obsługi wpłat

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że z dniem 23.07.2020r. nastąpi zmiana rachunku bankowego do uiszczania wpłat . W związku z tym, uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na nowy rachunek bankowy.   Powiatowy Urząd Pracy w Olecku 19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30 Bank: Bank Spółdzielczy  w Olecku Rachunek przeznaczony do obsługi wpłat:   23 9339 0006 0000 0008 6505 0008   Przepraszamy za ewentualne niedogodności.  

 • Ankieta w ramach funduszy europejskich

  Na prośbę Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie realizującego projekt nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 pn. „Work & Life Balance Hub” na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: - zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest przeprowadzeniu diagnozy dotyczącej struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu.

 • Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów

  Starosta Olecki i Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów". Spotkanie odbędzie się dnia 29.07.2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32. Więcej szczegółów w załącznikach.

 • PO WER - Informacja o zakończeniu naboru wniosków na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż zakończony został nabór wniosków o organizację staży zawodowych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

 • UWAGA! ZMIANY W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ!

  W ramach nowej Tarczy Antykryzysowej 4.0 wprowadzono zmiany dotyczące instrumentów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy:

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie

  Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie: samozatrudnionych, mikro, małych, średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • Rozliczanie umów dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne

  Rozliczanie umów dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zzb oraz art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem - COVID-19

 • Uwaga Samozatrudnieni I Mikroprzedsiębiorcy!!! Możemy Wesprzeć Was Pożyczkami!!!

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku Informuje, iż od 2 kwietnia 2020r. prowadzi ciągły nabór wniosków na pożyczki w kwocie do 5000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyznawanych na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie: samozatrudnionych, mikro, małych, średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

  Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie: samozatrudnionych, mikro, małych, średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wyświetlanie 11 - 20 z 297 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VI)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020) – Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
 • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę