Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 02.08.2018r. zostanie zakończony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (nabór ogłoszony dnia 02.07.2018r.), dotyczący aktywizacji osób do 30 roku życia, w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Informacja o zakończeniu naborów wniosków o organizację staży oraz organizację prac interwencyjnych dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 05.07.2018r. zostaną zakończone nabory wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (nabór ogłoszony dnia 27.06.2018r.), o organizację prac interwencyjnych (nabór ogłoszony dnia 02.07.2018r.), dotyczące aktywizacji osób do 30 roku życia, w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, od dnia 02.07.2018r. prowadzi nabór wniosków na następujące formy wsparcia: dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne.

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację staży dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż od dnia 28.06.2018r. prowadzi nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Wyświetlanie 1 - 5 z 191 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie , w 2018 roku kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę