Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Przedsiębiorcą być!

Informujemy, że dnia 26.09.2017 godz. 9:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Przedsiębiorcą być!". Szczegóły w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

CAZ.647.11.2017.MK ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Olecku zaprasza do składania ofert, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pod nazwą „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C" dla 11 osób, posiadających status osoby bezrobotnej Załączniki Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nabór wniosków

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW na zatrudnienie osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

OGŁOSZENIE O NABORZE

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 27a   ogłasza nabór na 2 etaty na stanowisko Stażysta (strażak) do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby.   Kandydat do służby Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204)   Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://straz.olecko.pl

INFORMACJA O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻY W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE OLECKIM (III)”

Powiatowy Urząd pracy w Olecku informuje, iż z dniem 13.09.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" , realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych , ogłoszony w dniu 26.07.2017r. Jednocześnie informujemy, że w tym roku planowane jest zorganizowanie jeszcze jednego naboru wniosków o organizację staży w ramach w/w projektu.

Wyświetlanie 1 - 5 z 151 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, projekt pozakonkursowy pod nazwą „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III) " .   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę