Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 - 29 lat przewidziane do realizacji w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)” – Działalnie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, od 07.12.2017r. prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”

Powiatowy Urząd pracy w Olecku informuje, iż z dniem 06.12.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" , realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych , ogłoszony w dniu 12.10.2017r

Informacja o zamknięciu naboru na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 01.12.2017r. zamyka  nabór wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia , ogłoszony w dniu 25.07.2017r.  

Europejskie Dni Pracodawcy

W ramach Europejskich Dni Pracodawcy w dniu 22.11.2017r. w Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie pod hasłem „Stawiam na … pracę” – szkolnictwo zawodowe a potrzeby przedsiębiorców. Organizatorami wydarzenia był Zespół Szkół Technicznych w Olecku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Olecku.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 27.10.2017r. kończy nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Z przyznanego limitu środków rezerwy na 2017r., do wykorzystania pozostało jeszcze 20.698,00 zł, zatem zachęcamy Pracodawców do składania wniosków.

Wyświetlanie 1 - 5 z 162 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, projekt pozakonkursowy pod nazwą „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III) " .   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę