Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • PO WER VI - Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 16.04.2021r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VI)"

 • PO WER - Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 26.03.2021r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VI)"

 • Tarcza antykryzysowa COVID-19 - przypomnienie o trwającym naborze wniosków

  Przedsiębiorco jeżeli w roku 2020 nie korzystałeś z niżej wymienionych form wsparcia: • Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc), • Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)

 • PO WER - Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 04.03.2021r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży zawodowych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VI)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • Informacja o naborze wniosków z PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które mogą być wydatkowane na instrumenty i usługi rynku pracy realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu.

 • Solidny Pracodawca Roku

  Solidny Pracodawca Roku to nagroda stanowiąca potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm, co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach.

 • Ogłoszenie o naborze na dotacje

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku ogłasza, że w dniach od 28.02.2021 do 31.05.2021 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji do wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro- i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dani 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

 • Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Limit środków KFS na 2021 rok dla powiatu oleckiego, zgodnie z decyzją MRPiT wynosi 167.400,00 zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 01.03.2021r. do 05.03.2021r.

 • Informacja o wznowieniu naboru wniosków na dotacje

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż od dnia 15.02.2021r. wznawia nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje)

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku prowadzi rekrutację do projektu „Aktywny Senior w Gminie Olecko”

  Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 36 osób w wieku 60+ mieszkających na terenie gminy Olecko poprzez zapewnienie im kompleksowych usług społecznych i oferty edukacyjno-kulturalnej oraz wsparcie 24 opiekunów osób starszych poprzez organizację grupy wsparcia i zapewnianie oferty doradczo-szkoleniowej w okresie od I 2021 do III 2022 r.

Wyświetlanie 1 - 10 z 317 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VII)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VI)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty EFS skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Adres skrzynki ePUAP: /PUP-OLECKO/skrytka

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
 • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę