Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Zaproszenie

Komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi ZAPRASZA osoby fizyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające lub zamierzające zatrudniać cudzoziemców, jak również organy administracji publicznej na spotkanie szkoleniowo – edukacyjne poświęcone legalności pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców. Termin: 27 lipca 2017 roku, godz. 10:00 Miejsce: Teren przejścia granicznego (budynek Urzędu Celnego) Zgłoszenia chęci udziału w powyższym spotkaniu proszę dokonać pod numerem telefonu 79 337 312 w terminie do 25 lipca 2017 roku

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia zawodowego pod nazwą „Spawanie metodą TIG"

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku zaprasza do składania ofert, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pod nazwą „Spawanie metodą TIG” dla 10 osób, posiadających status osoby bezrobotnej

Zapytanie ofertowe - "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO) z bezpieczną wymianą butli"

CAZ.647.7.2017.MK                                                                                     ZAPYTANIE OFERTOWE     Powiatowy Urząd Pracy w Olecku zaprasza do składania ofert, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pod nazwą „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO) z bezpieczną wymianą butli" dla 10 osób, posiadających status osoby bezrobotnej Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU NABORU NA SZKOLENIE „Spawanie metodą TIG”

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 23.06.2017 r. przedłuża termin naboru na szkolenie zawodowe pn. „Spawanie metodą TIG” dla 10 osób bezrobotnych, planowane do realizacji w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”,

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU NABORU NA SZKOLENIE „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO) z bezpieczną wymianą butli”

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 23.06.2017 r. przedłuża termin naboru na szkolenie zawodowe pn. „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO) z bezpieczną wymianą butli” dla 10 osób bezrobotnych, planowane do realizacji w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”,

Wyświetlanie 1 - 5 z 137 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, projekt pozakonkursowy pod nazwą „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III) " .   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę