Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

PRZEDŁUŻONO TERMIN NABORU NA SZKOLENIE „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”

Olecko, dnia 09.10.2015 r. UWAGA PRZEDŁUŻONO TERMIN NABORU NA SZKOLENIE „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”z projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dla 10 osób bezrobotnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że w ramach środków Funduszu Pracy dysponujemy środkami na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla jednej osoby bezrobotnej wynosi maksymalnie 21 000,00 zł. W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU NA SZKOLENIE „Obsługa urządzeń biurowych”

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU NA SZKOLENIE „Obsługa urządzeń biurowych”

PRZEDŁUŻONO TERMIN NABORU NA SZKOLENIE „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”

Olecko, dnia 01.10.2015 r. UWAGA PRZEDŁUŻONO TERMIN NABORU NA SZKOLENIE „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”z projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dla 10 osób bezrobotnych.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOTACJE

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż od dnia30 września 2015r. wznawia przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych

Wyświetlanie 156 - 160 z 190 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie , w 2018 roku kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę