Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Działanie10.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy), skierowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia z ustalonym II profilem pomocy, od dnia 19.08.2015r. prowadzi nabór wniosków.

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w dniu 13 listopada 2015r. rozpoczyna nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia/doposażenie 5 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)”.

INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE

INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i obsługą maszyn do obróbki drewna” Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i obsługą maszyn do obróbki drewna” z projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dla 10 osób bezrobotnych.

INFORMACJA O PLANOWANYM WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KFS

Informujemy Pracodawców, iż z dniem 10 listopada 2015r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców

INFORMACJA ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW NA PRACE INTERWENCYJNE

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w dniu 06 listopada 2015r. zakończy przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)”.

Wyświetlanie 151 - 155 z 190 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie , w 2018 roku kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę