Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Limit środków rezerwy KFS na 2017 rok dla powiatu oleckiego, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynosi 38.000,00 zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 02.10.2017r. do 06.10.2017r.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium ze środków Funduszu Pracy w 2016 r.

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

Przedsiębiorcą być!

Informujemy, że dnia 26.09.2017 godz. 9:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Przedsiębiorcą być!". Szczegóły w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

CAZ.647.11.2017.MK ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Olecku zaprasza do składania ofert, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pod nazwą „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C" dla 11 osób, posiadających status osoby bezrobotnej Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nabór wniosków

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW na zatrudnienie osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Wyświetlanie 6 - 10 z 158 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, projekt pozakonkursowy pod nazwą „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III) " .   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę