Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Przedsiębiorco podnieś kompetencje swoje i swoich pracowników ze środków unijnych!!! Przyjdź na spotkanie informacyjne 17 stycznia do Olecka by poznać szczegóły!!!

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku dotycząca wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac innych niż sezonowe wykonywanych przez obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 - 29 lat.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 19.12.2017r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" – Działalnie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, który został ogłoszony w dniu 07.12.2017r.  

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 29 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 19.12.2017r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 (RPO WiM 2014-2020) pt. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III), ogłoszonego w dniu 26.01.2017r.  

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 - 29 lat przewidziane do realizacji w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)” – Działalnie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, od 07.12.2017r. prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Wyświetlanie 6 - 10 z 171 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie , w 2018 roku kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę