Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

PIT - 11 za rok 2018 rok

Informujemy, że PITy – 11 za rok 2018 - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy , wydawane są w siedzibie Urzędu, pokój nr 8 stanowisko 2. Osoby zainteresowane zapraszamy po odbiór dokumentu

Projekt "Droga do zatrudnienia"

Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku realizuje projekt nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/18 – pt. „Droga do zatrudnienia”

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pośrednik pracy - stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku w wymiarze pełnego etatu.

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

Informujemy, że w dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), przyjmowane będą w tutejszym urzędzie do dnia 19.12.2018r. do godziny 15.00.

Informacja o dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż prowadzi rekrutację na stanowisko stolarz obróbki drewna (miejsce wykonywania pracy: ul. Gołdapska 33, 19-400 Olecko). Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w Giełdzie Pracy, która odbędzie się w dniu 19.12.2018r . w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku. Zapisy na giełdę prowadzą doradcy klienta.

Informacja o dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)"

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, od dnia 13.11.2018r. do dnia 23.11.2018r., prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Wyświetlanie 1 - 10 z 216 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie , w 2018 roku kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę