Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 24.09.2018r. zakończył nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia, który został ogłoszony w dniu 07.09.2018r.  

Europejskie Dni Pracy on-line

Europejskie Dni Pracy on-line

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczejw Państwowej Straży Pożarnej w systemie zmianowym.

Informacja nt. projektu "Własna firma w EGO"

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim

Warmińsko - Mazurski Tydzień Kariery 2018

Warmińsko – Mazurski Tydzień Kariery 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, od dnia 10.09.2018r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacja

Ruszyła kolejna sesja projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pt. „Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii” . Odbywające się w ramach programu konferencje mają na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z planowaniem zatrudnienia za granicą, w szczególności na terenie Holandii.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków na staże i prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 30.08.2018r. zakończył przyjmowanie wniosków o organizację staży i prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)”

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację staży dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż od dnia 27.08.2018r. do dnia 29.08.2018r. będzie prowadził nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Realizacja staży mieścić się będzie w okresie od 01.09.2018r. do 30.11.2018r.

Informacja o trwających naborach na prace interwencyjne, dotacje i staże

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w dalszym ciągu trwa nabór wniosków na dofinansowanie organizacji pracy interwencyjnych, szkoleń zawodowych, staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)"

Wyświetlanie 11 - 20 z 211 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie , w 2018 roku kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę