Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Informacja o dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż prowadzi rekrutację na stanowisko stolarz obróbki drewna (miejsce wykonywania pracy: ul. Gołdapska 33, 19-400 Olecko). Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w Giełdzie Pracy, która odbędzie się w dniu 19.12.2018r . w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku. Zapisy na giełdę prowadzą doradcy klienta.

Informacja o dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)"

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, od dnia 13.11.2018r. do dnia 23.11.2018r., prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2018r. przez osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy.

"Odkryj swój talent - kształcenie zawodowe szansą na rynku pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku zaprasza na seminarium „Odkryj swój talent – kształcenie zawodowe szansą na rynku pracy” organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Informacja o naborze na szkolenie

Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO) z bezpieczną wymianą butli” dla 8 osób bezrobotnych, w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)”,

Informacja o zwiększeniu kwoty dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że zwiększeniu do 27 000,00 zł uległa kwota dofinansowania na jedną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, zmienić zawód zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku!

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), prowadzi nabór wniosków na szkolenia zawodowe

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 24.09.2018r. zakończył nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia, który został ogłoszony w dniu 07.09.2018r.  

Wyświetlanie 1 - 10 z 210 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie , w 2018 roku kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę