Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 02.08.2018r. zostanie zakończony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (nabór ogłoszony dnia 02.07.2018r.), dotyczący aktywizacji osób do 30 roku życia, w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację...

Informacja o zakończeniu naborów wniosków o organizację staży oraz organizację prac interwencyjnych dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 05.07.2018r. zostaną zakończone nabory wniosków: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (nabór ogłoszony dnia 27.06.2018r.), o organizację prac interwencyjnych (nabór ogłoszony dnia 02.07.2018r.), dotyczące aktywizacji osób do 30 roku życia, w ramach...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, od dnia 02.07.2018r. prowadzi nabór wniosków na następujące formy wsparcia: dofinansowanie na podjęcie działalności...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację staży dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż od dnia 28.06.2018r. prowadzi nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, w ramach otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 - 29 lat.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 25.06.2018r. zakończył nabór wniosków o dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej w wieku 18-29 lat w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 15.06.2018r. zakończył przyjmowanie wniosków o organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)” od dnia 15.06.2018r. prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 14.05.2018r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Informacja o wznowieniu naboru wniosków na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 10.05.2018r. wznawia nabór wniosków NA ORGANIZACJĘ STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 191 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę