Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Nagłówek

Aktualności

Przedsiębiorcą być!

Informujemy, że dnia 26.09.2017 godz. 9:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Przedsiębiorcą być!". Szczegóły w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

CAZ.647.11.2017.MK ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Olecku zaprasza do składania ofert, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pod nazwą „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja...

Nabór wniosków

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW na zatrudnienie osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

OGŁOSZENIE O NABORZE

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 27a   ogłasza nabór na 2 etaty na stanowisko Stażysta (strażak) do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby.   Kandydat do służby Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w...

INFORMACJA O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻY W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE OLECKIM (III)”

Powiatowy Urząd pracy w Olecku informuje, iż z dniem 13.09.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" ,...

INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C”

Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 04.09.2017r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków z Funduszu Pracy. Kwota przeznaczona na powyższą formę aktywizacji w obecnym naborze wynosi ogółem 144.000,00 zł. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych jednorazowo...

Ogłoszenie

Komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi ZAPRASZA osoby fizyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające lub zamierzające zatrudniać cudzoziemców, jak również organy administracji publicznej na spotkanie szkoleniowo – edukacyjne poświęcone legalności pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - możliwość pozyskania środków z rezerwy KFS

Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Wyświetlanie 1 - 10 z 151 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę