Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Nagłówek

Aktualności

Informacja o zakończeniu naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 27.10.2017r. kończy nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Z przyznanego limitu środków rezerwy na 2017r., do wykorzystania pozostało jeszcze 20.698,00 zł, zatem...

Rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP prowadzi rekrutację do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI" w ramach programu Gwarancji dla młodzieży współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (I WJO) z bezpieczną wymianą butli”

Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (I WJO) z bezpieczną wymianą butli” (wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem i wózek ze zmiennym wysięgiem) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim...

Informacja o wznowieniu naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z terenu powiatu oleckiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż wznawia nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim...

Informacja o przedłużeniu terminu naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 09.10.2017r. przedłuża termin naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Limit środków rezerwy KFS na 2017 rok dla powiatu oleckiego, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny,...

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Limit środków rezerwy KFS na 2017 rok dla powiatu oleckiego, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynosi 38.000,00...

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium ze środków Funduszu Pracy w 2016 r.

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

Przedsiębiorcą być!

Informujemy, że dnia 26.09.2017 godz. 9:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Przedsiębiorcą być!". Szczegóły w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

CAZ.647.11.2017.MK ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Olecku zaprasza do składania ofert, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pod nazwą „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja...

Nabór wniosków

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW na zatrudnienie osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Wyświetlanie 1 - 10 z 158 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę