Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Nagłówek

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania   polegającego na   organizacji i przeprowadzeniu działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla których ustalono III...

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Limit środków KFS na 2018 rok dla powiatu oleckiego, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynosi 68.000,00 zł. Nabór...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy wsparcia osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z terenu powiatu oleckiego przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)” – Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków na staż

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 25.01.2018r. zakończył przyjmowanie wniosków o organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy wsparcia osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu powiatu oleckiego przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), od...

Przedsiębiorco podnieś kompetencje swoje i swoich pracowników ze środków unijnych!!! Przyjdź na spotkanie informacyjne 17 stycznia do Olecka by poznać szczegóły!!!

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży,...

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku dotycząca wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac innych niż sezonowe wykonywanych przez obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 - 29 lat.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 19.12.2017r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 29 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 19.12.2017r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 (RPO WiM 2014-2020)...

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 - 29 lat przewidziane do realizacji w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)” – Działalnie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

Wyświetlanie 1 - 10 z 171 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę