Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Nagłówek

Aktualności

Szanowni Pracodawcy!

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku uprzejmie informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza Państwa 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, sala konferencyjna.

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku wznawia nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Limit środków KFS pozostający do wykorzystania w 2018 roku wynosi 10.645,60 zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 17.04.2018r. do...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy wsparcia osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu powiatu oleckiego przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020),....

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 28.03.2018r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 21.03.2018r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  ,,Aktywizacja osób młodych...

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

Informujemy, że w dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze

kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w ramach...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 02.03.2018r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Wyświetlanie 1 - 10 z 181 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę