Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia. Status osoby badany będzie na etapie formalnej oceny wniosku. Kwota przeznaczona na powyższą formę aktywizacji w obecnym naborze wynosi 115.000,00 zł. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych jednorazowo osobie bezrobotnej, wynosić może maksymalnie 23.000,00 zł.

INFORMACJA O WSTRZYMANIU NABORU NA NOWĄ FORMĘ WSPARCIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 27.09.2016r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, ogłoszony w dniu 23.09.2016r.

INFORMACJA O WZNOWIENIE NABORU NA NOWĄ FORMĘ WSPARCIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 23.09.2016r. wznawia nabór wniosków na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

INFORMACJA O WSTRZYMANIU NABORU NA NOWĄ FORMĘ WSPARCIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 08.09.2016r. wstrzymuje  nabór wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia , ogłoszony w dniu 16.08.2016r. W przypadku negatywnego zakończenia procesu realizacji złożonych wniosków, nabór zostanie ponownie wznowiony.      

Informacja o zakończeniu naboru na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje o zakończeniu naboru na szkolenie pn. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli w wózkach jezdniowych zasilanych gazem".  

Wyświetlanie 1 - 5 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę