Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Informacja

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. do 365 dni uprawniających do zasiłku zaliczane są okresy: pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.  

PIT-11 za 2016r.

Informujemy, że nieodebrane  informacje o dochodach oraz  pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT – 11 za 2016 r.  w dniach 20 – 24.02.2017 r. wysyłane są za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres podatnika.  

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Limit środków KFS na 2017 rok dla powiatu oleckiego, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynosi 128.000,00 zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 20.02.2017r. do 24.02.2017r.

INFORMACJA O WSTRZYMANIU NABORU NA NOWĄ FORMĘ WSPARCIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 10.02.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, ogłoszony w dniu 31.01.2017r. W przypadku negatywnego zakończenia procesu realizacji złożonych wniosków, nabór zostanie ponownie wznowiony.

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Powiatowy Urząd pracy w Olecku informuje, iż z dniem 09.02.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, ogłoszony w dniu 25.01.2017r.

Wyświetlanie 1 - 5 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę