Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 29.08.2016r. kończy nabór wniosków o organizację stażu, który został ogłoszony w dniu 16.08.2016r. Nabór dotyczył osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj., długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU NABORU NA SZKOLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 22.08.2016 r. przedłuża termin naboru na szkolenie zawodowe pn. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli w wózkach jezdniowych zasilanych gazem”, planowane do realizacji w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dla 7 osób bezrobotnych.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj., długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych.

INFORMACJA O WZNOWIENIE NABORU NA NOWĄ FORMĘ WSPARCIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 16.08.2016r. wznawia nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj., długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych.

Wyświetlanie 1 - 5 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę