Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób po 50 roku życia. Kwota przeznaczona na powyższą formę aktywizacji w wynosi 54 000,00 zł. Formularz wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dostępny jest na stronie internetowej urzędu: olecko.praca.gov.pl w zakładce: "Dokument do pobrania” - "Pracodawcy i przedsiębiorcy" - "Staże” oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku (pokój nr 4), ul. Armii Krajowej 30.

IFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 50 roku życia. Kwota przeznaczona na powyższą formę aktywizacji w obecnym naborze wynosi 46.000,00 zł. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych jednorazowo osobie bezrobotnej, wynosić może maksymalnie 23.000,0 zł.

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane, który został ogłoszony w dniu 16.03.2016r.

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)", realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, który został ogłoszony w dniu 09.03.2016r.

TRENDY I ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKU PRACY W POŁĄCZENIU Z ZAPOTRZEBOWANIEM NA ZAWODY I KOMPETENCJE

W dniu 14 kwietnia br. w Olecku w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego odbyła się debata na temat kształcenia ustawicznego. Jej uczestnikami byli przedstawiciele służb edukacyjnych z województwa i powiatu, samorządów lokalnych oraz przede wszystkim pracodawców.

Wyświetlanie 1 - 5 z 69 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

10,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.401,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę